اولین سایت ورزشی در افغانستان

ورزش افغانستان.

به نام خداوند قدرتمند.این سایت ورزشی برای برای تمام علاقه مندان ورزش به خصوص ملت غیور افغانستان ترتیب وراه اندازی شده است.امید وارم با ما همراه وهمگام باشید.به امید موفقیت هرچه بیشتر.علیرضا حیدری مدیرسایت.

گزارش تخلف
بعدی